Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/1949 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (obecnie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)) za rok budżetowy 2018