Odluka (EU) 2020/1949 Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (sada: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)) za financijsku godinu 2018.