Euroopan parlamentin päätös (EU) 2020/1949, annettu 13 päivänä toukokuuta 2020, vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (nykyisin Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018