Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU) 2020/1949 ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (nyní Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA)) na rozpočtový rok 2018