Yttrande från Europeiska regionkommittén ‒ En platsbaserad strategi för EU:s industripolitik