Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Podejście do polityki przemysłowej UE ukierunkowane na konkretny obszar