Advies van het Europees Comité van de Regio’s over een plaatsgebonden aanpak van de EU-strategie voor het industriebeleid