Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse — En stedbaseret tilgang til EU's industripolitik