Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2968/90 της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 1990 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη