Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/711 του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση της απόφασης 2013/184/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Μιανμάρ/Βιρμανία