Rådets ståndpunkt (EU) nr 1/2021 vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning) Antagen av rådet den 25 januari 2021 (Text av betydelse för EES)