Γραπτή ερώτηση αριθ. 1221/85 του κ. Alain Bombard προς την Επιτροπή Θέμα: Διαφήμιση στο «30 ημέρες της Ευρώπης»