Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/2182 оd 18. prosinca 2020. o utvrđivanju konačnog odgovora o uvozu u ime Unije u pogledu budućeg uvoza određenih kemikalija u skladu s Uredbom (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o izmjeni Provedbene odluke Komisije od 15. svibnja 2014. o donošenju odluka Unije o uvozu određenih kemikalija u skladu s tom uredbom (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 8977)