Ζητήματα δεοντολογίας σχετικά με τη διοίκηση των επιχειρήσεων Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με ζητήματα δεοντολογίας που συνδέονται με τη διοίκηση των εταιρειών (2009/2177(INI))