Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 62/2008 van 6 juni 2008 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst