EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 62/2008 ( 2008. gada 6. jūnijs ), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)