2008 m. birželio 6 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 62/2008, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas)