ETA:n sekakomitean päätös N:o 62/2008, tehty 6 päivänä kesäkuuta 2008 , ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta