EMP Ühiskomitee otsus nr 62/2008, 6. juuni 2008 , millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)