Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 62/2008 ze dne 6. června 2008 , kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP