Zadeva C-362/11: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 21. marca 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira – Portugalska) – Serafim Gomes Oliveira proti Lusitânia – Companhia de Seguros, SA (Člen 99 Poslovnika — Zavarovanje avtomobilske odgovornosti — Direktive 72/166/EGS, 84/5/EGS, 90/232/EGS in 2005/14/ES — Pravica do odškodnine iz obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti — Civilna odgovornost zavarovanca — Prispevek oškodovanca k škodi — Omejitev pravice do odškodnine)