Cauza C-362/11: Ordonanța Curții (Camera a doua) din 21 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira — Portugalia) — Serafim Gomes Oliveira/Lusitânia — Companhia de Seguros, SA (Articolul 99 din regulamentul de procedură — Asigurare de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule — Directivele 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE și 2005/14/CE — Drept la despăgubire ca urmare a asigurării de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule — Răspunderea civilă a asiguratului — Contribuția victimei la prejudiciu — Excluderea sau limitarea dreptului la despăgubire)