Kohtuasi C-362/11: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 21. märtsi 2013 . aasta määrus (Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira eelotsusetaotlus — Portugal) — Serafim Gomes Oliveira versus Lusitânia — Companhia de Seguros, SA (Kodukorra artikkel 99 — Mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustus — Direktiivid 72/166/EMÜ, 84/5/EMÜ, 90/232/EMÜ ja 2005/14/EÜ — Õigus hüvitisele kohustusliku mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse alusel — Kindlustatu tsiviilvastutus — Kannatanu osa kahju tekkimises — Hüvitise saamise õiguse piiramine)