Sprawa T-12/19: Postanowienie Sądu z dnia 18 grudnia 2019 r. – Nowhere/EUIPO – Junguo Ye (APE TEES) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Uchylenie zaskarżonej decyzji – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania)