ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 539/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαρτίου 1995 για τον καθορισμό του ορίου εντός του οποίου δύνανται να είναι αποδεκτές οι αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικού προκαθορισμού της επιστροφής κατά την εξαγωγή ορισμένων προϊόντων του τομέα του κρέατος πουλερικών, οι οποίες υποβλήθηκαν στις 6 και 7 Μαρτίου 1995