C/2016/2559 Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/675 оd 29. travnja 2016. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/1519 o uvođenju konačnih kompenzacijskih pristojbi na uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 18. Uredbe Vijeća (EZ) br. 597/2009