Γραπτή ερώτηση E-000663/11 George Lyon (ALDE) προς την Επιτροπή. Διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Mercosur (ΣΕΣ)