Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása a viszontbiztosításról szóló, 2005/68/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0905 - C6-0017/2007 - 2006/0280(COD))