Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 261, 2014 m. rugpjūčio 30 d