kohtuasi C-506/18: Euroopa Kohtu 21. jaanuari 2020. aasta määrus – Euroopa Parlament versus Erik Josefsson (Apellatsioonkaebus – Avalik teenistus – Ajutine teenistuja – Euroopa Parlament – Lepingu ülesütlemine – Pooltevahelise vaidluse lahendamiseks sõlmitud kokkulepe – Apellatsioonkaebus, mille ese on ära langenud – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)