Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/528 a Comisiei din 14 aprilie 2020 de autorizare a unor laboratoare din Brazilia, China, Coreea de Sud, Thailanda și Statele Unite ale Americii să efectueze teste serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice la câini, pisici și dihori domestici [notificată cu numărul C(2020) 2103] (Text cu relevanță pentru SEE)