Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/528 2020 m. balandžio 14 d. kuriuo Brazilijos, Kinijos, Pietų Korėjos, Tailando ir Jungtinių Amerikos Valstijų laboratorijoms suteikiamas leidimas atlikti šunų, kačių ir šeškų pasiutligės vakcinų veiksmingumo stebėsenos serologinius tyrimus (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 2103) (Tekstas svarbus EEE)