Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/528, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2020, luvan antamisesta Brasiliassa, Kiinassa, Etelä-Koreassa, Thaimaassa ja Yhdysvalloissa sijaitseville laboratorioille tehdä raivotautirokotteiden tehokkuutta koirissa, kissoissa ja freteissä mittaavia serologisia valvontatestejä (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 2103) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)