Komisjoni Rakendusotsus (EL) 2020/528, 14. aprill 2020, millega lubatakse Brasiilias, Hiinas, Lõuna-Koreas, Tais ja Ameerika Ühendriikides asuvatel laboritel teha seroloogilisi uuringuid marutaudivastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimiseks koertel, kassidel ja valgetuhkrutel (teatavaks tehtud numbri C(2020) 2103 all) (EMPs kohaldatav tekst)