Zaak C-340/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) op 24 juli 2020 — Bank Sepah / Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited