Cauza C-803/18: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 27 februarie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Lituania) – AAS „BALTA”/UAB „GRIFS AG” [Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 – Articolul 15 punctul 5 și articolul 16 punctul 5 – Asigurare de „riscuri majore” – Clauză atributivă de competență încheiată între deținătorul poliței de asigurare și asigurător – Opozabilitate a acestei clauze față de persoana asigurată]