Zaak C-803/18: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 27 februari 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Litouwen) — AAS “BALTA”/UAB “GRIFS AG” [Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Artikel 15, punt 5, en artikel 16, punt 5 – Verzekering voor ‚grote risico’s’ – Tussen verzekeringnemer en verzekeraar overeengekomen forumkeuzebeding – Tegenwerpbaarheid van dat beding aan de verzekerde]