Kawża C-803/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-27 ta’ Frar 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – il-Litwanja) – AAS “BALTA” vs UAB “GRIFS AG” (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili – Regolament (UE) Nru 1215/2012 – Artikolu 15(5) u Artikolu 16(5) – Assigurazzjoni ta’ “riskji kbar” – Klawżola li tattribwixxi ġurisdizzjoni konkluża bejn id-detentur tal-polza ta’ assigurazzjoni u l-assiguratur – Applikazzjoni ta’ din il-klawżola kontra l-persuna assigurata)