Europa-Parlamentets beslutning af 13. november 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Letland (COM(2018)0658 — C8-0416/2018 — 2018/2230(BUD))