A Bizottság (EU) 2020/749 rendelete (2020. június 4.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található klorát megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)