Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.10033 — Platinum Compass/OTPP/EDPL) (Text av betydelse för EES) 2020/C 427/02