Γραπτή ερώτηση E-3524/10 υποβολή: Georgios Papanikolaou (PPE) προς την Επιτροπή. Επικίνδυνη η πρώιμη έκθεση ανηλίκων στην τηλεόραση