95/129/EY: Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä maaliskuuta 1995, kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Sri Lankan demokraattisen sosialistisen tasavallan kanssa