Απόφαση του Πρωτοδικείου της 10ης Ιουλίου 1992 στην υπόθεση Τ-53/91: Nicolas Mergen κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Υπάλληλος — Άρνηση της διοικήσεως να περιλάβει υπάλληλο σε πίνακα των υπαλλήλων που κρίθηκαν ως οι πλέον άξιοι για προαγωγή)