Γραπτή ερώτηση E-5534/07 υποβολή: Paulo Casaca (PSE) προς την Επιτροπή. Η συνθήκη της Λισαβόνας και η θανατική ποινή