Maa- ja metsätalousministeriön päätös rehun lisäaineista annetun päätöksen muuttamisesta (24/95) 16/05/1995, Suomen säädöskokoelma 19/05/1995