Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/264 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2020 r.