Odluka (EU) 2020/264 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se u okviru općeg proračuna Unije za 2020. omogućila isplata predujmova