ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 3355/96 του Jose GARCIA-MARGALLO Y MARFIL προς την Επ τροπή. Συντάξεις αρχαιότητας και κριτήρια σύγκλισης: ανά χώρα