SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 386/99 van Marianne THYSSEN Groei en werkgelegenheid